Wat deze reis bijzonder maakt

Kern van de Omgevingswet is de zorgplicht voor iedereen voor de openbare ruimte. Dat vraagt iets van ons allemaal. Want hoe kun je afgewogen en op een integrale manier besluiten nemen over de toekomst van het landschap? Hoe kom je op een respectvolle manier daarover met elkaar in gesprek? Hoe kun je eigen oordelen even uitstellen? En wat is de stem van het landschap daar eigenlijk in? Kunnen we naar het landschap leren luisteren?

Tijdens deze reis gaan we de Omgevingswet binnenste buiten keren en onszelf en onze denkbeelden als het ware opschudden. Van binnenuit gaan we ontdekken welke verandering de komst van de Omgevingswet van ons / jou vraagt. De reis waar de wet ons in meeneemt. Het is een begin van een nieuwe manier van omgaan met de omgeving, de wet en de plek die wijzelf innemen. Tijdens de reis bezoeken we drie inspirerende plekken en hebben we een aantal bijzondere reisleiders aan boord.

Samenspel tussen overheid en initiatiefnemers

Samenspel tussen overheid en initiatiefnemers, soms schuurt het en soms stroomt het. Het is een proces, vaak van lange adem en veel gedoe. Kunnen we met elkaar komen tot een vorm waarin dat beter gaat, gemakkelijker, sneller wellicht en met meer aandacht voor elkaar en het landschap?

Om hier inzicht in te krijgen gaan we met de virtuele bus naar drie plekken in Noord Nederland waar je kunt beleven hoe op inspirerende manieren kan worden omgegaan met burgerinitiatief.  Tijdens deze belevingstour laten we je zien en ervaren ‘waar het schuurt’ tussen leef- en systeemwereld, en hoe je kunt werken aan herstel van de relaties. Vertrouwen, luisteren en originele werkvormen zijn sleutelbegrippen.

Begin van wijsheid

Socrates zei het al, lang geleden: “To know thyself is the beginning of wisdom.” En dat is nodig in deze tijd, wijsheid. Het innerlijke weten toelaten in jezelf. Omdat vandaar ‘vanzelf’ verbinding kan ontstaan. Verbinding met onszelf, de ander en onze omgeving.

Stap in de digitale bus, reis met ons mee en ontdek zelf hoe je de Omgevingswet van binnenuit kunt ontdekken!

Terug naar boven